Pünkösd alkalmával átadták a kaposvári kórház új ökumenikus kápolnáját. A Bárdudvarnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelepen készült színes ablaküveg Beiczer Judit és Andor István munkája.

 P1670011-1.JPG

 
 
A kaposvári kórház ökumenikus kápolna üvegablakának rövid leírása
 
Ökumenikus =  oikumené (görög) = földkerekség, egyetemes, egész világot érintő
Oikosz- ház, otthon
„Lényege a különféle keresztény felekezetek, egymás hitnézetei különbségeinek ellenére tanúsított tolerancia, a felekezeti különbségek helyett a közös pontok, alapvető hitnézeti egyezőségek hangsúlyozása. Közösség vállalás, az együttműködés keresése.”
 
A 4 sarokban látható jelképek:
 
DÁVID CSILLAG    –    zsidó jelkép (i.e.7.sz.-tól ábr.)  :: „V”   férfi – „A” nő,
                                                                                      ég    -föld
                                        a 3 alapelv .tóra, isten szolgálat, szeretet 
                                                          természet törvény, igazság, béke
                                        a 6 irány:előttem.mögöttem, jobbra-balra,fent-lent
 
GALAMB           -    katolikus jelkép:
Szentlélek, megtestesülés, átváltozás, béke, ártatlanság, áldozat, anyaság, harmónia, szeretet, bölcsesség, józanság, új, növekedés.
Lefelé szálló  =  Az anyagba leereszkedő Szent Szellem (A Szent Szellem ereje, galamb formájában Máriába áramlik. Szellem a testbe tér – Isten emberré válása.
Vízszintesen repülő   = Béke ( Noé,olajág)
Felfelé repülö  =   a Szellemhez felemelkedő, megtisztult emberi lélek.
Fehér színű  =  utal Keresztelő Szt Jánosra, a megtisztító keresztelkedésre
Vörös színű =  utal Krisztus vérére, amivel megváltotta a világot.
Pettyezett    =  utal a 12 próféta különbözőségére
 
BÁRÁNY            -   református jelkép (is) (XVI.sz.)
 
Isten báránya: Agnus Dei
Krisztus jelképe = A feltámadt Krisztus
Húsvéti bárány = Jézus feltámadása, glória, keresztes zászló
Áldozati= Izrael népe bárányokat vágott, majd vérével bekente az ajtókat, hogy távol tartsa az öldöklő angyalokat, így védve meg a csecsemőket.
Keresztelő Szt János : (Új szöv.) „ Ime Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét…”
Jó pásztor = Krisztus:
Juhok: Tanítványok
Református szimbólumok  : csillag,kehely, tenyéren égő szív, kakas, pelikán, zászlós bárány.
Zászlós, hátra felé néző, előre lépő bárány: a reformáció óta szimbóluma a reformátusoknak.
Jelkép:
Krisztus áldozata és győzelme. ( A halálban győzedelmeskedő Krisztus. A feláldozott és feltámadott bárány)
Lépegető bárány: Mindig előbbre kell a hitben haladni, „Követni a bárányt, ahova megy…” (Jel.14.4.)
 
LUTHER RÓZSA    -    evangélikus jelkép (XVI.sz)
Luther pecsétnyomóján használta először
Piros szív = Krisztusba vetett hit, szívből jövő szeretete
Fekete kereszt= a szívben: A kereszt megöl ugyan, de meghagyja szívet, nem semmisíti meg a természetet, életben tartja.
Fehér rózsa: öröm, vigasz, békesség, de nem földi öröm (ezért nem piros), hanem fehér, az angyalok és lélek színei.
Égszínkék kör: eljövendő öröm (ég) hírnöke.
Arany kör: Menny béli boldogság. Az arany az öröklét színe (arany nemesfém, örök érték)
 
 
A többi motívum utal:
Életfa :
Mint Ésaiásnál (11,1) olvasható, a Messiás Isai (Jesse) törzséből nő ki. Isai Dávid atyja. Dávid nemzetségéből származik majd a Messiás, mint fiatal hajtás egy régi törzsből. A jóslat azt hirdeti, hogy Isten szelleme ezen a sarjhajtáson nyugszik majd. E Messiásról szóló jóslatot a középkorban gyakran az "Isai (Jesse) gyökér" képben ábrázolták. Az alvó Isai gyökérformájú testéből serdült egy fa, melyen megjelentek Krisztus elődei egészen Máriáig. Fölötte trónolt Krisztus, akire hét galamb száll le. A galambok itt a Szent Szellem hét adományát testesítik meg: a bölcsességet, az értelmet, az akaratot, az erőt, az ismeretet, a jámborságot és az istenfélelmet.”
 
Mikro –Makró világ
A középen lévő körök jelentése lehet: = 1.atommag, sejtek (tört üvegek = részecskék) =2. bolygók    Nap (meleg színek) körülötte a bolygók   Hold (színtelen kráteres körgyűrű) a női minőség és a víz, észak, tél éjszaka szimbóluma. Fény a sötétben. A napfényt visszatükrözi, függőségi viszony (Nap nélkül nem világít)
 
Téli napforduló = A fény születése, Krisztus születése
 
Irányok:
Kis sárga körök = 4 égtáj
 
Kozmikus és természeti világ:
  1. Bolygók
  2. Növények (gyökér,indák), élőlények (bárány,galamb)
 
A nagy kör utalhat a templomok üvegablakaira is.
 
Őselemek:
Föld (gyökér) Víz   (a vájatokban folyó kékek ) Levegő ( A színtelen tört üveg középen)
Tűz =  ( A Nap izzása) Ég = (Fönt, kék tört üveg Csillag : Betlehemi csillag ( Krisztus születése)
 
Hasonlóságok:
Élő - Élettelen                (atomok) Természet-növény- állat – ember  ( a vájatok lehetnek folyók, kapillárisok, érhálózat, artéria (vénás vér = kék, artériás vér= piros)
 
Körforgás
A szegélyen körbe futó indák, vagy erezet utal az örök körforgásra (élet-halál, újjászületés)
Az erezetekbe a vallási motívumokból egymásba folyó színek hangsúlyozzák az ökumenét.(sárga Betlehemi csillag, születés, dicsőség, nappal….. türkisz: misztérium,égi, túlvilági,lelki….sötétkék :földi,éjszaka.. piros : anyagi,élet,vér, születés, szenvedés, ),és utalnak a közös ősre .
 
Üvegpor
Ősrobbanás „Porból lettünk, porrá lészünk…”
Prizma:  Közép, origó, összegyűjti a színeket (fehér= az összes szín)
,és szétbontja (a szivárvány 7 színe)
A 4 kis sárga kör idézi még a régi kórházi kápolna ablak üvegének egy motívumát.
 
Technika: ólmozott, rogyasztott fusing üvegablak.
Rogyasztás: síküvek formázása villanykemencében, az üvegtáblát általában gipszre melegítve lehet a formáját és a felületét alakítani 700 – 850 C fok között. Fusing = színes síküvegek egymásra téve 780 – 900 C fokon összeolvadnak. Ehhez kifejezetten erre a célra gyártott „tesztelt”, összehangolt hőtágulású üvegek használhatók. Jelen esetben a színezésre különböző szemcsenagyságra tört porok, darák szikánkok lettek felhasználva, amik a hutai fúvottüveg-technológiában használatosak (finom porok,darák),vagy kifejezetten erre a célra lettek elkészítve (szilánkok). Ólmozás: az üveglapokat H profilú ólomsínbe kell illeszteni a terv alapján készült karton szerint, majd a csomópontokban össze kell forrasztani.
 
Bárdudvarnok 2012. május
Beiczer Judit, Andor István /iparművészek/
 
Kápolnát avattak a kaposvári kórházban
2012. május 25. 15:44 F. Szarka Ágnes
Egyházi és világi méltóságok, politikusok, kórházi dolgozók részvételével adták át pénteken a Kaposi Mór Oktató kórház új, ökumenikus kápolnáját.
A kórház gyógyító tevékenységét a résztvevők ezúttal a lélek oldaláról közelíthették meg. Repa Imre, a kórház főigazgatója váratlan munkaköri kötelességéből adódó távolléte miatt köszöntő szavait írásban juttatta el: a gyógyítás alapja a bizalom és a hit – írta. A vallás évtizedek óta jelen van és alapvetően meghatározó feladattal bír a gyógyító szolgáltatásban. A kaposvári kórház eddig is kiemelt figyelmet fordított az együttműködésre az egyházakkal. Minden lehetőséget megragadva, egyre szorosabbra fűzte a történelmi egyházakkal végzett közös munkát. Ennek a munkának közös ünnepe a mai, amikor az ismételten megújult intézményben felavathatjuk az új kápolnát.
Kocsev Miklós, a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára a kórházmisszió, a kórházi lelki gondozás jelentőségéről beszélt.
– Kaposváron tíz évre tekinthet vissza a kórházi lelki gondozás – mondta –, az itt dolgozó lelkésze, tartozzon bármely felekezethez, legfontosabb feladata, hogy segítse isten és az ember találkozását. A kórházi lelkészi szolgálatra szükség van, hiszen az emberek a maguk nyomorúságában, a betegségben szeretnék a számukra szükséges lelki kapaszkodókat megtalálni. 

 Ökumenikus kápolnát avattak pénteken a Kaposi Mór Oktató KórházbanÖkumenikus kápolnát avattak pénteken a Kaposi Mór Oktató Kórházban


– Identitásunk és gyógyító munkánk a vallásban gyökerezik – mondta Moizs Mariann a kórház stratégiai igazgatója – A vallás és az egyházak története több ezer évet ölel át. Ehhez képest a kórházunk élete csak egy pillanat: 166 év, amire büszkék vagyunk. És arra is, hogy ennek a kórháztörténetnek most új fejezetét kezdhetjük. Ez idő alatt intézményünkben végig jelen volt a vallás. 

Köteles Attila, a kórház lelkésze átvette a képletes kulcsokat, majd Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke, Szemerei János, a Nyugat-dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Schönberger András a Pécsi Zsidó Hitközség főrabbija, Nagy Csaba a Somogyi Református Egyházmegye esperese felszentelte, illetve megáldotta a kápolnát.
 
 
 
Somogy TV: cikk: http://www.somogytv.hu/cikkek/84587/ híradó: http://www.somogytv.hu/videok/hirado/84595/ 07.01 perctől 09.15 percig
Kapos TV
Istentisztelet a kórház betegeinek
2012-05-25 16:06:24
Új kápolnát szenteltek pénteken a Kaposi Mór Kórház új épületében.
Az ünnepségen az egyházak képviselői, politikusok és a kórház dolgozói vettek részt. Az új kápolnát katolikus, református, zsidó és az evangélikus egyház elöljárói áldották meg.  A 40 férőhelyes kápolnába felekezettől függetlenül minden csütörtök délután várják Istentiszteletre a betegeket és a dolgozókat.
 

A bejegyzés trackback címe:

https://bkh2012.blog.hu/api/trackback/id/tr704549047

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.