Kápolna 1_1.jpg

Tisztelt Bárdudvarnok-i lakosok,
Kedves Érdeklődők!

A Goszthony Mária Alapítvány
és a Térségi Együttműködés Társasága

meghív minden érdeklődőt
2012. november 10-én, szombaton
egy kegyeleti és helytörténeti sétára,
a Bárdi Régi Temetőtől
a Goszthony Temetőbe
és a Kápolnához gyertyagyújtásra
majd a Kúriába egy szerény vacsorára

Útiterv:
14.45 gyülekező a Bárdi Régi Temetőnél, a zsippói út elején.
15.00 erdei séta indul a Goszthony Temetőbe
15.30 gyertyagyújtás, emlékezés, onnan fáklyás menet indul a Kastélyhoz a hársfasoron
16.30 csatlakozni lehet a Kápolnánál
17.30 a Kúriában az Örökségünk Somogyország Kincse - Goszthony Mária életműve kitüntető cím és Bárdudvarnok Díszpolgára kitüntetés megünneplése egy tál étel és egy pohár ital elfogyasztása mellett.
Visszajelzéseket kérünk a vacsorához! Érdeklődésüket és felajánlásaikat a 82/686-101 számon Andor István és Beiczer Judit fogadja.

Átadták a Rippl-Rónai villa kertjében épült látogatóközpontot.  http://www.smmi.hu/hirek/2012-10-27-latogatokozpont-avato:_atadtak_a_kaposvari_rippl-ronai-villat

Ez alkalomból közöljük a 2011. évi Bárdudvarnoki Kulturális Hét egyik tablójának szövegeit és képeit.

GM2011 tabló 23.JPG

Goszthony Mária és Rippl-Rónai József

Rippl-Rónai József festőművész születésének 150. évfordulója alkalmából szülővárosa, Kaposvár a 2011. évet a somogyi megyeszékhely legjelentősebb művészéről, az Európában is számon tartott festőóriásról való megemlékezés évének nyilvánította.

Goszthony Mária (1893–1989) a földbirtokos arisztokrácia kiváltságait elvetve lett művész. Rippl-Rónai az 1910-es években gyakori vendég volt Bárdudvarnokon, Goszthony Mihály földbirtokos ügyvéd kastélyában. Leánya, Mária Budapesten a Haris-közben működő szabadiskolában volt Rippl-Rónai tanítványa. 1918-ban Kernstok Károly tanítványaként, a nyergesújfalúi művésztelepen vált az aktivista festők tagjává. A korai önarckép hátterének élénk sárgája, a helyenként körbefutó vastag kontúr közvetlen Rippl-Rónai hatásra utal. (Horváth János, Somogyi Múzeumok Közleményei 18: 337–354 Kaposvár 2008)

Zöldruhás önarckép - 1.jpg

Zöldruhás önarckép, 1916 -17 k. olaj, karton,

Ripp-Rónai Múzeum, Kaposvár

Goszthony Mária mestere Bécsben

GM rajzok 31.JPGGoszthony Mária:  Ülő nő hátaktja, 1918., papír, ceruza, 25 x 20 cm, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár

"Goszthonyi Mária tónusos rajzain, szétporló árnyalatok foglalják egybe a formákat, a színek mélységét, a matéria súlyát."  Bálint AladárA képzőművészeti szabadiskola első kiállítása: http://epa.oszk.hu/00000/00022/00248/07441.htm

 

A Magyar Festészet Napja, október 18. Szent Lukács névnapja, aki a festők védőszentje.

Bécsben két helyszínen látható a „A Nyolcak” művészcsoport kiállítása decemberig

A magyar avantgarde tagjainak festményeit mutatja be a Bank Austria Művészeti Fórum
"Die Acht. Ungarns Highway in die Moderne" címmel.
A Collegium Hungaricum-ban
Die Acht – Der Akt” (Nyolcak – Az akt) címmel nyílt tárlat.

A Nyolcak (1909-1918) a legjelentősebb magyar avantgárd művészcsoport, festményeikkel a magyarok felkerültek a századelő európai művészeti térképére.

Kernstok Károly 1907-től a Nyolcak egyik vezetőjeként az új magyar festői törekvések élharcosa volt.

Goszthony Mária Kernstok Károly tanítványa volt a Haris-közi Képzőművészeti Szabadiskolában 1917-től.

Kernstok növendékei között 2.jpg

 

H. Bognár Zsuzsa művészettörténész Szerep és alkotás című - Goszthony Mária Emlékkönyvéből SMMI 2004. idézve:

Goszthony Mária 1919. március 27-től a magyarországi Tanácsköztársaság bécsi követének titkáraként három hétig Bécsben tartózkodott.

Hazajövetele után …

…ellenforradalmi támadás következtében az utcán súlyos fejsérülés érte. Hosszas ápolásra Budapesten kórházba került.

Kernstok Károlyt 1919-ben megbízták a Nyergesújfalun létesítendő művészeti szabadiskola szervezésével és vezetésével. Goszthony Mária, a legkedvesebb tanítvány, a nyári művésztelep létrehozásában nélkülözhetetlen segítséget nyújtott mesterének a művésztelep megszervezésében.

… Mária így emlékezik minderre: „mikor felépültem, már nem vettem fel a munkabeosztásomat (A bankjegynyomdában). Visszatértem a festészetemhez és segítettem Kernstoknak megszervezni birtokán a Duna mellett, Nyergesújfalun a nyári festőkolóniát. Az engedélyeket mind én jártam ki és hamarosan kivonult az egész (haris-közi képzőművészeti szabad) iskola, kis parasztházakban laktunk nagyon kényelmesen. … Két szép modellünk volt, a Kálmán és a Viki. A fák között a pázsiton lettek beállítva ás ott rajzoltuk és festettük őket.

GM rajzok 21.jpg

Goszthony Mária nyergesújfalui művésztelepen készült rajza, papír, ceruza, 23,5 x 18 cm, Balassa Bálint Múzeum, Esztergom

A drága Bolgár Elek és Lengyel Gyula őrködtek felettem, hét végén kijöttek és Ida (Josipovich) is, aki az egészségügyi központnál dolgozott. A kollégáim, a „fiaim” mind rajongtak értem és szeretettel vettek körül. Kálmán a modell, szépen énekelt, esténként hallgattuk. Ha nem festettünk, sokat csónakáztunk is. Kernstok apostol volt, a művészet apostola, a tudás, a műveltség, a művészet áramlottak belőle és közelsége nagy hatással volt mindnyájunkra, én rajongással szerettem. A nyári festőiskola örömei csak pár hónapig, („ötvenegynéhány” napig) tartottak, mert kitört az ellenforradalom…”

Az iménti visszaemlékezésre reflektál és „apostoli küldetését” igazolja Kernstok Károly egy korábbi, 1912-es írásából vett idézet: „… a jövőben, amikor a művész és az ő esztétikai értéket alkotó erejével minden közvetítés nélkül fogja a terheltség mentes lélek szükségletét kielégíteni /…/ papja lesz az esztétikának, mely a tételes erkölcsöt helyettesíti, s a művész lesz a szocialista (társadalmi) létra legmagasabb fokán, hol ha nem is fog az istenekkel tárgyalni, de irányítani fogja a tömegek lelkét. Munkája lesz a napsugár, mely a társadalom nagy, szürke erdejébe ha be-be hatol, oda fényt, árnyákot mélységet és ragyogást visz be”.

GM Női akt a nyergesi kertben 2.jpg

 Goszthony Mária 1959.február 25-én Mucsi András művészettörténésznek írott levelében így vall egykori szeretett mesteréről: Kernstok a legragyogóbb egyéniség volt, akit valaha ismertem. A legmagasabb kultúrával rendelkezett. Mindenben haladó irányú, mélyen szociális gondolkozású, társaságban rendkívül mulattató, szellemes causeur volt. Imádattal rajongtuk körül mi fiatalok, ideálunk volt. Nemcsak mesterünk, de apostolunk is volt, apostola minden szépnek, fennköltnek, felfelé törő nemes eszmének. Így maradt meg emlékezetünkben. A nyergesi nyári iskolát is mesterünk rendkívüli lényének atmoszférája tette felejthetetlenné.”

A Magyar Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-jén megbukott. A politikai vezetők mellett a progresszív művészek emigrációja elkezdődött, elsősorban Bécsbe és Berlinbe. Kernstok Károlyt, a mestert Nyergesújfalu reakciós körei feljelentették … a Galilei-kör „Szabad  Gondolat” c. folyóiratának címlapja miatt. Előbb Münchenbe, majd Berlinbe emigrált.

A forradalmi cselekmények időbeli eltávolodása (1.) a morális erőbe vetett hit növekedését, (2.) a tömegmozgalomból kiszorult egyén filozófiai, lélektani útkeresését hozta magával. Az általános etikai útkeresés korjelenség volt. A keresztény mitológiához való visszafordulás, a proletárforradalmak előtti művészethez hasonlóan, általános az emberi humánum eszméinek szimbolikus biblikus témáit, alakjait idézte. Aktív szellemi feltételek híján így szakadt el a korábban radikális Kernstok is egy időre a valóságtól. 1921-ben Berlinben festette meg „Utolsó vacsora” című óriási méretű olajképét, melyen a forradalmi nosztalgiát keresztény tematikával ötvözte. A kép megdöbbentő dokumentuma Kernstok lelki konfliktusának, a bukott forradalom utáni évek lelki atmoszférájának. Az asztalra két könyökkel támaszkodó figurájában, szent  János apostol alakjában, a szeretett tanítványt, Goszthony Máriát festette meg.

Kernstok  Károly Utolsó vacsora 2.jpg

Kernstok Károly: Utolsó vacsora, Berlin 1921. vászon, olaj, 140 x 300 cm, Magyar Nemzeti Galéria

Kernstok így vallott a kép készültekor: „Csodálatos, hogy még soha senkinek se jutott eszébe az utolsó vacsorának emberi felfogása. Én ezt próbáltam meg. Nem a diadalmas egyház apostolait festettem meg, hanem egy keletkező világszemlélet első hírnökeit és rajongóit. Embereket festettem meg, húsból, és vérből való embereket, akik hittek és szenvedtek. És akiket a kétségbeesés és a fanatizmus hajtott az eszme felé. Nézze: a fiatalokon inkább a rajongást igyekeztem hangsúlyozni, míg az idősebb tanítványoknál az érett kor bölcsességét, mert az öregek csatlakozásában bizonyára nagy szerepet játszott az akkori viszonyok higgadt megfontolása és józan mérlegelése. /…/ az általános karakterek ábrázolásán kívül az utolsó vacsora hangulatának megrögzítésére törekedtem. Isten fiát szidó papok a római szoldateszka segítségével halálra ítélték. Holnap feszítik keresztre. Mi lesz a többiekkel, a tanítványokkal és a barátokkal? Sötét és rögös holnap vár rájuk is. Meg vannak rendülve és meg vannak ijedve. Tudják, hogy Krisztust nem lehet megmenteni, már el i szakadt tőlük, el is hagyta őket. Most már az életükről van szó. A menekülés esélyeit és lehetőségeit mérlegelik…”

Számos művész és értelmiségi emigrált ekkor Magyarországról. A tanácsrendszer bukása egyben a szabadiskola feloszlását is jelentette. A tanítványok köre rövidesen szétszóródott. Aki tehette, külfföldre menekült. A legtöbb emigráns Bécsbe, Berlinbe Moszkvába, mások Amerikába távoztak. Viszonylag kevesen voltak, akik Bécsből dél felé vették útjukat és Olaszországba mentek. Közéjük tartozott Goszthony Mária. /…/

Élete későbbi folyamán többé nem került kapcsolatba politikai mozgalmakkal. A széthullott közössége után új irányt vett élete, melynek értelmét továbbiakban a munkában, a művészi tevékenységben látta. Nagy kollektív lelkesedését a társadalomért felemésztette a forradalom bukása,  a hontalanság és az elszigetelt magány. Belső igényessége, kiút keresése a vallásos hitben talált támaszra. Ezt a szellemi kötődést tapasztalhatjuk további művészi tevékenységében is.

A közép-európai művészetben a háború és az azt követő elbukott forradalom  következében a vallásos téma mint a szociális és lélektani szimbólumjelentkezett. A Biblia és a keresztény mítosz utat tört magának a művészetben. Goszthony Máriánál úgyszintén nem szellemi törésként, megfutamodásként értékelendő a valláshoz fordulás, hanem a legrégebbi, keresztény tanokhoz való letisztult hitbeli kötődésként. A közösségtől megfosztott művész a keresztényi ideákba menekült.

 … Egyik nyilatkozatában olvashatjuk: „Az én kapcsolatom a szocializmussal velem született. Ez olyan, mint ahogy magyarnak születik az ember. Természetemnél fogva és saját tapasztalataimmal fejlődött a világnézetem. Az élet igazságtalanságaira reagáltam. Ebbe a somogyi légkörbe születtem bele, ahol szükség volt egy modernebb gondolkodásra.

"

 A Kernstokkal való kapcsolata, a nyergesújfalui művésztelep létrehozásában és működtetésében végzett szerep miatt nem lehet véletlen, hogy művésztelep céljára a közjónak hagyta a bárdibükki családi örökségét.

Ajánló, irodalom:

 ( Nőkérdés a művészetben. Festőnők a gödöllői művésztelepen, Szerző: Gellér Katalin:  http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/nokerdes_a_muveszetben_festonok_a_godolloi_muvesztelepen/

A század elején a nők emancipációs győzelmeiket a nevelés és az oktatás mellett leginkább a művészet, különösen az iparművészet hagyományosan is női foglalatosságként elkönyvelt területén érték el. A továbbiakban a fejlődés feltartóztathatatlan volt. Az 1910 körül fellépő következő nemzedékben már egyre több függetlenségét természetesnek tartó és egyenrangúként is kezelt kiemelkedő nőművész tevékenykedett, élükön Ferenczy Noémival, Lesznai Annával, bár ők is hagyományos női területeken érték el legnagyobb sikereiket, a szövésben és a hímzésben, melyet a férfiművészek némelyike is követett. Továbbra is jellemző maradt, hogy a művészet mellett közös gondolati, szellemi, politikai nézetek is összekapcsolták őket. Például Goszthony Mária festő és keramikus Kernstok Károly eszméinek szoros követője volt. Kernstok emigrációban festett Utolsó vacsora című (1921) festményén kedves tanítványát János apostolként festette meg.)

http://www.bankaustria-kunstforum.at/de/austellungen/kunstforum/166/die-acht-ungarns-highway-in-die-moderne

http://becs.balassiintezet.hu/index.php/hu/homehun/7-slideshow/215-kunstforum-aktion-2311

http://kultura.hu/main.php?folderID=948&articleID=330547&ctag=articlelist&iid=1

http://kultura.hu/main.php?folderID=948&articleID=330395&ctag=articlelist&iid=1

http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/09/11/19/Nyolcak_kiallitas_Becsben.aspx

http://www.mult-kor.hu/20120911_a_nyolcak_becsben

http://www.nyergesujfalu.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=71:kernstok-karoly-es-nyergesujfalu&catid=8:helytoertenet&Itemid=41

http://biblia.hu/a_biblia_a_magyar_kepzomuveszetben/az_urvacsora

 

Forrás: 
http://7ora7.hu/hirek/egy-betiltott-eloadas-bardudvarnokon-bolcsodal-avagy-tente-demokracia

Egy betiltott előadás Bárdudvarnokon – Bölcsődal, avagy tente, demokrácia

 
2012. október 15., 13:15

Megvonta a megszavazott támogatás egy részét a Kaposvári Egyetem vizsgaelőadását a nyáron betiltó bárdudvarnoki önkormányzat a Kulturális Hetet szervező civil egyesülettől. Az ügy csak első ránézésre helyi érdekű – a jelenség általános.

Images_15692
Fotó: bkh2012.blog.hu
Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom - a betiltott helyszínen (nyilvános főpróba a bárdudvarnoki faluházban)

Mivel „ügy” lett abból, hogy a bárdudvarnoki önkormányzat saját tulajdonú félkész faluházában betiltotta a Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom című vizsgaelőadás játszását a nyáron, a Bárdudvarnoki Kulturális Hetet szervező Térségi Együttműködés Társasága Civil Egyesület korábban megszavazott támogatásának egy részét mégsem fizetik ki. Legalábbis lehet ilyen olvasata annak, hogy az önkormányzat arra hivatkozva, hogy nem írták ki „a programok mellé”, hogy az önkormányzat támogatásával valósul meg, nem jár a pénz.

Vajon milyen „reklámhordozót” láthat a feliratban a bárdudvarnoki önkormányzat? Vajon az nem megfelelő „viszontszolgáltatás”, hogy a falu neve bekerül a megyei és országos sajtóba? Hogy a falu lakói számára színvonalas és különleges kulturális eseményeket szerveznek? Miért kell külön méltatni/hirdetni az önkormányzatot, amelynek egyébként a helység életének és hírének javítása lenne a feladata?

„A falu lakóinak épülésére szolgál, és az önkormányzat helyett is csináljuk” – meséli az ötödik éve megrendezett Bárdudvarnoki Kulturális Hét programról Beiczer Judit, bárdudvarnoki lakos, a programsorozat egyik szervezője, aki, mint mondja, az ügy és a tendencia miatt tartja fontosnak a megszólalást. Jelszavuk: magasszinten, sokszínű és sok műfajú kultúra terjesztése a helyi és kistérségi értékek bemutatásával együtt. A programsorozatot a Nemzetközi Üveg Alkotótelepről szervezik, amelynek kiemelt programja a Nemzetközi Üveg Szimpozion, minden év augusztus 20-ra eső hetében. Az évek során tulajdonképpen ez a program bővült ki más művészeti ágakkal és a faluban található egyéb helyszínekkel. A bázisul szolgáló ingatlant egyébként Goszthony Mária festő- és keramikusművész hagyta a köznek művészeti célra.

Images_15687
Fotó: bkh2012.blog.hu
Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom - a betiltott helyszínen (nyilvános főpróba a bárdudvarnoki faluházban)

A probléma a Kaposvári Egyetem vizsgaelőadásaival nem most kezdődött. Már három évvel ezelőtt, Pintér Béla Parasztopera című darabjának bemutatója (rendező: Mohácsi János) után is voltak hangok a faluban, amelyeknek nem tetszett az előadás felfogása, s ez egy fokkal erősebben érezhető volt a tavaly bemutatott Vízkereszt… előadás (rendező: Mohácsi János; kritikánk itt) után. Konkrét intézkedésre vagy konfliktusra azonban nem került sor. A Parasztopera ugyan szintén a félkész faluházban kapott helyet, de az akkori polgármester nem nézte meg az előadást, így oldva fel az ízlésbeli különbséget, és ezzel letudta az ügyet – egyébként a Parasztoperáról lényegében ugyanazok nyilatkoztak helyben kedvezőtlenül, akik most a Bölcsődallal kapcsolatban is. A 2011-ben bemutatottVízkereszt… a Petörke-tó és a vendégház között, a szabad téren játszódott, amivel kapcsolatban „hivatalos” ügyet indítani nem lehetett, egyébként akik negatívan nyilatkoztak róla, jellemzően nem is látták.

Azonban idén nyáron, mint arról beszámoltunk, a nyilvános főpróba megtartása után Mester Balázs polgármester a helyi félkész faluházban be- (vagy a megengedőbb szóhasználat szerint: abból ki) tiltotta a Bölcsődal államvizsga-előadást (rendező: Rusznyák Gábor). Arra hivatkozott: a produkció egyes tartalmi elemei „minősíthetetlenek”. (Tételesen nem igaz az előadásra vonatkozóan: lapunk minősítésre alkalmasnak találta az előadást, erről szóló írásunk itt olvasható.) S valóban: az előadásban minősíthetetlen magatartásformák fordulnak elő (Frank Wedekind A tavasz ébredésecímű regénye volt a darab kiindulópontja), de ez sajnos a drámairodalom jelentős részével így van. Vajon Bárdudvarnokon mivel pótolnák Shakespeare vérben és incesztusban gazdag, minősíthetetlen tartalmi elemeit? Vagy Shakespeare-t sem szabad előadni? Bárdudvarnokon be vannak tiltva a minősíthetetlen tartalmi elemeket tartalmazó filmek? Nyilván nem. Azonban vannak olyanok, akik szemében szálka a progresszív kultúrát szorgalmazó és segítő lokális kezdeményezés.

Images_15688
Fotó: bkh2012.blog.hu
Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom - a betiltott helyszínen (nyilvános főpróba a bárdudvarnoki faluházban)

Tehát: a Bölcsődal augusztus 18-án a helyi félkész faluházban tartott főpróbája után a polgármester közölte, hogy ezt másnap itt nem lehet bemutatni, mert a falu lakói „nem voltak tájékoztatva” arról, mi is zajlik az előadásban. „A mi hibánk, hogy a darab milyenségéről előzetesen, időben nem tájékozódtunk és nem tettük ki a program szórólapján, meghívóin a 16-os karikát” – mondja Beiczer Judit, ám a korhatárjelzés az előadás szinopszisában szerepelt, és például a 7óra7-en közzétett műsorban is ott áll a „16 éven felülieknek” kitétel, ráadásul Rusznyák Gábor rendező az előadás előtt figyelmeztette a közönséget, röviden összefoglalva, miről szól az előadás. Így – előzetes tájékoztatás hiánya ide vagy oda – innentől a néző kezében a döntés. (Ahogy például egy nem bárdudvarnoki apáca is megtekintette az előadást, nem ment ki közben, és eszébe sem jutott utána például feljelenteni a produkciót.)

Images_15743
Fotó: bkh2012.blog.hu
Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom - a betiltott helyszínen (nyilvános főpróba a bárdudvarnoki faluházban)

Azonban a bárdudvarnoki önkormányzat jobban tudja, mit szeretne a falu lakossága, és betiltották a produkciót a helyi – nyári színházra, koncertre, filmvetítésre így is kiválóan alkalmas – félkész faluházban. Úgy hírlik, a tiltás négy ember nyomására történt (Bárdudvarnok lakossága egyébként 1200 fő). Ezek közül az egyik egyébként az ifjúság- és családsegítő képviselőnő. Ő – fültanúk szerint – az előadás után mesélte, hogy már a próbák alatt is hallották „közeli ismerősei” a próbákról kiszűrődő minősíthetetlen szavakat, de azért ő végignézte az előre „bevészharangozott” darabot. Felmerülhet a kérdés, mi volt fontosabb neki: a botrány vagy a tájékoztatás. A darabot betiltó polgármester egyébként mindössze az előadás utolsó tíz percét látta. A másnapi bemutatót végül az egyetem vendégházánál tartották – néhány óra alatt kellett „átállni” a szabadtéri vizsgaelőadásra, amelyet a vizsgabizottság (tagjai: Novák Eszter, Szikora János), illetve a tanszékvezető Csáki Judit és az intézetvezető Vidnyánszky Attila is megtekintett. Az eredeti helyszínen kevéssé elegáns A/4-es nyomat jelezte, hogy az előadás elmarad. (Az új helyszínről az önkormányzat nem adott tájékoztatást az érdeklődőknek, csak minősíthetetlennek minősítette a darabot.)

Images_14822
Felhívás a Bölcsődal előadás meghirdetett helyszínén

Images_14814
Bölcsődal avagy mint erdőben a vadnyom

Ott voltunk, láttuk: sokan előadás közben érkeztek, ami nem csoda: jó negyedórás séta a két helyszín egymástól. Tény és való: a vendégházban egy felirat sem tájékoztatott arról, hogy a rendezvényt az önkormányzat támogatja. Vajon a betiltásról szóló nyomtatvány alá vagy fölé kellett volna helyezni ezt a tájékoztatót? Igaz, az önkormányzat a támogatási szerződésben kikötötte a plakátok kirakását. „Nem szándékosan nem raktuk ki, a kevés erőnkből a sok szervezési feladatra, a programok megvalósítására koncentráltunk” – mondja Beiczer Judit, hozzátéve, hogy a közel 1000 példányban kiküldött nyomtatott, illetve e-mail szórólapon rajta volt a kért szöveg. „A környéken nincs sehol olyan település, ahol ilyesmihez kötnék a támogatást” – teszi hozzá, és emlékeztet arra: tavaly a megszavazott összeg egyharmadát, százezer forintot ugyancsak nem fizette ki az önkormányzat, most pedig közölték, hogy jövőre eleve csak utófinanszírozás jöhet szóba a Kulturális Hetet illetően. Attól, hogy a „Bárdudvarnoki Kulturális Hét” cím alá nem került ki az önkormányzat támogatásának ténye a helyszíneken, vajon kevésbé értékes, a helyi kultúra szempontjából rosszabb minőségű az esemény? Nyilván nem. A szervezők naivak voltak: azt gondolták, Bárdudvarnok és Bárdudvarnok önkormányzata egy és ugyanaz. Csalatkozniuk kellett. Ráadásul pénzforrás hiányában (hiszen a támogatás lebegtetése ezzel egyenértékű) Bárdudvarnok lakói szegényebbek lesznek egy színvonalas programokban gazdag kulturális fesztivállal, ami emellett a korábbi években messzire vitte a falu jó hírét.

Külön érdekesség, hogy a Kulturális Hét szervezői korábban kérték az önkormányzatot, hogy segítsenek számukra pályázatot írni. Nem segítettek (így nem nyertek a programra pályázati pénzt a Kulturális Hét szervezői). Ellenben az önkormányzat munkatársai írták meg a Folkbeats fesztivált rendező „civil szervezet” pályázatát, amely végül egy és negyedmillió forintot nyert. A Folkbeats üzleti alapú, nem helyi rendezvény, ami keresett magának egy vidéki helyszínt. Hogy az áfát megtakaríthassák, előzőleg gyorsan felélesztettek egy másik, ideológiailag és politikailag korábban sem független „civil” egyesületet, amelynek új tagjai közé képviselők, illetve az önkormányzattól függő személyek is kerültek.

Images_14812
Bölcsődal avagy mint erdőben a vadnyom

„Ami a legjobban zavar, az a részvétlenség” – teszi hozzá Beiczer Judit. „Mi is előadtunk a helyi gyerekekkel ugyanott, a Faluházban egy darabot, a Ludas Matyit, és ebben a botránykeltők egy része, illetve az ő gyerekeik is játszottak. Ők is ugyanolyan próbafolyamaton vettek részt, mint Rusznyák diákjai, sőt, utánunk jöttek próbálni, egyébként már ott mondták a színihallgatók, hogy nem gyerekeknek való a darab. Nem is engedték, hogy nézzék őket. Arra az érvemre, hogy ők (a Ludas Matyiban játszók szülei) mit szóltak volna, ha az ő gyerekeiknek az utolsó pillanatban mondják meg, hogy itt nem adhatják elő a darabjukat, a fülük botját sem mozdították. Tudni kell, hogy Rusznyák Gábor ajánlatát, miszerint maradjon a faluházban a másnapi vizsga (a bonyolult átállások miatt), de legyen zártkörű, csak a szakmának, azt sem fogadta el a polgármester. Engem leginkább ez a részvétlenség és álszentség és ez a kettős mérce döbbentett meg. Csúnyán beszélni nem, de szándékosan rosszat tenni lehet?! Ők csak politikában, ideológiákban tudnak gondolkozni, az nem érdekli őket, hogy jó pár embertársukkal kibabráltak!”

Images_15693
Fotó: bkh2012.blog.hu
Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom - a betiltott helyszínen (nyilvános főpróba a bárdudvarnoki faluházban)

Mindezzel együtt a Térségi Együttműködés Társasága Civil Egyesület tagjai bíznak abban, hogy jövőre is lesz Bárdudvarnoki Kulturális Hét, amely tapasztalatunk szerint mintaszerű kezdeményezés – lenne, ha hagynák élni, ha hagynák, hogy a falu lakói kitekintsenek a saját környezetük világából, ha hagynák, hogy a gondolat szabad legyen.

Az üggyel kapcsolatban számos kérdés felmerült, már akkor is, amikor Bárdudvarnokon az előadást láttuk, s most, a fejleményekről értesülve ezek még hangsúlyosabban megfogalmazódnak bennünk: szabad-e egy kulturális rendezvény arculatát korlátok közé szorítani az önkormányzat ízlésének megfelelően? Hogy veszi magának a bátorságot demokráciában bármilyen hatalom, hogy eldöntse az emberek helyett: mi való nekik és mi nem, arra hivatkozva, hogy vidéki embereknek ilyen nem kell, ezzel is lenézve őket? És meddig hagyható, hogy különböző kiskirályok, uracsok, hatalmaskodók a maguk érdeke és ízlése szerint döntsenek arról, mi támogatott és mi nem, és a szakmai szempontok teljes kizárásával magabiztosan és ideológiájuk egyetlen igaz voltának megdönthetetlen hitében papoljanak a helyesről és a helytelenről?

Mert ami Bárdudvarnokon történik, nem csak helyi érdekű dolog. Hanem kórtünet az egész országról.

Ugrai István

Kapcsolódó:

>>> Amit be lehet tiltani és amit nem – kritikánk a Bölcsődal bemutatójáról
>>> Vizsga- és meseelőadás a Bárdudvarnoki Kulturális Héten

2012. október 4. Szent Ferenc névünnepe, és Tranzitusának (boldog halálának) ünnepe – [ *Assisi, 1181/82. † Porciunkula (Assisi mellett), 1226. október 3. ]

PICT5308-2.jpg.JPG

Goszthony Mária „Szent Ferenc tiszteletére fogadalomként nagyanyja kiskastélyának kertjében kápolnát épített. A kápolna építésének ideája Assisiben született. A város a szegényeken, elesetteken segítőkész ferences rend bölcsője volt. 1923-ban, Szent Ferenc halálának 700. évfordulójára készülve megépült a kis olasz stílű kápolna. Mária a következő évtől elkezdte a kápolna kifestését… Így kapta Bárdibükk a „Magyar Assisi” nevet.”
HBZS: GM Emlékkönyv

 „Hagyomány és kreativitás” címmel

a barcsi Nemzetközi Művésztelepet működtető alapítvány megalakulásának 15 éves évfordulóját ünnepelve Bárdudvarnokon grafikai szimpoziont rendez. A rendezvény két kísérő programján szívesen látják az érdeklődőket.

 

2012. szeptember 28. (péntek) 19 óra

 „A madarat tolláról… „

részletek Szemadám György filmjéből

Beszélgetés a madarak különleges tulajdonságairól és Magyarország állatvilágáról

 

Helyszín: Közösségi Művelődés Háza

Bárdudvarnok - Kaposszentbenedek, Református iskola, ahol a Bárdudvarnoki Kulturális Héten Finy Petra irodalmi estjéhez, Madárasszony című könyv bemutatójához kapcsolódó madárgyűrűzés volt.

 

2012. szeptember 29. (szombat) 18 óra

Helyszín: Petörke, Vendégház

A táj, mint metafora a képzőművészetben -

Szemadám György előadása

 

Szemadám György festőművész,
volt a Fővárosi Állatkert nagyragadozók ápolója, majd főápolója, vezetett képzőművészeti köröket és alkotótáborokat, tartott elmegyógyintézetekben művészetterápiás munkát, családsegítő központokban hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok kreatív foglalkoztatását vezette. 1982-1993 között a Magyar Nemzeti Galériában működő GYIK (Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti) Műhely tanára, 1988-tól vezetője. 1992-1993-ban a Magyar Művelődési Intézet főmunkatársaként, 1998-2001 közt elnökségi tagjaként működött. 1997-1999 közt a Magyar Televízió Vizuális Művészetek Szerkesztőségének főszerkesztője volt.

Több TV műsor és könyv szerzője.

Hivatkozások:

http://www.barcsart.hu/

http://artportal.hu/lexikon/muveszek/szemadam_gyorgy

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szemad%C3%A1m_Gy%C3%B6rgy 

BKH2012 utógondozás, színházi hírek. Tűrt, tiltott rovat.

 

 

(http://www.sonline.hu/somogy/kultura/kitiltottak-a-kaposvari-szineszhallgatok-allamvizsga-eloadasat-457339)

 A Bárdudvarnoki Kulturális Héten 2009-ben a faluházban, és 2011-ben a Petörke-völgyben bemutatott Parasztopera és Vízkereszt című előadások rendezője, a színészhallgatók osztályfőnöke Mohácsi János két díjat is kapott.

1.

A Vidéki Színházak Fesztiváljáról
a Legjobb Előadás díjával tért haza a kecskeméti Katona József Színház. A rangos elismerést Mohácsi János rendezésével, a nagysikerű Buborékok című Csiky Gergely darabbal érdemelték ki. A darabban szerepelt a BKH 2011 keretében a Petörke-völgyben bemutatott, Mohácsi János osztályfőnök által rendezett Vízkereszt… című darabbal államvizsgázott Keresztény Tamás, Porogi Ádám, Decsi Edit. Zeneszerző Kovács Márton, aki a 2009-es Parasztopera, a 2011-es Vízkereszt és a 2012-es Bölcsődal zenei munkálataiban is részt vett.

2.

"A 32. Színikritikusok díjának
ünnepélyes, gálaműsorral egybekötött átadó ünnepségén a Nemzeti Színházban Mohácsi János, a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Színházi Tanszék vezető mesterségtanára nyerte a Legjobb zenés/szórakoztató előadás díját, a székesfehérvári Csárdáskirálynő, avagy 1916 című előadással.

Kovács Márton, a Színházi Tanszék zenés mesterségtanára nyerte a Legjobb színházi zene díját, a szombathelyi Szentivánéji álom című előadás zenéjéért, amelyet ugyancsak Mohácsi János rendezett.

Lábodi Ádám, aki idén végzett a színművész szakon, elnyerte a Legígéretesebb pályakezdő díját.

Minden díjazottnak szeretettel gratulálunk - büszkék vagyunk rájuk." (id.: Kaposvári Egyetem Színházi Tanszék)

 A 2009. Évben a Faluházban bemutatott Parasztopera szerzője Pintér Béla és Társulata produkciója, a Kaisers TV, Ungarn kapta a legjobb független színházi előadás díját (rendező: Pintér Béla),

 

A legjobb jelmezért járó díjat: Remete Kriszta kapta a szombathelyi Weöres Sándor Színházban bemutatott Szentivánéji álom jelmezterveiért. Remete Kriszta volt a tavalyi petörkés Vízkereszt jelmezeit tervező iparművészeti egyetemista textilesek vezető tanára.

 

A díjátadó gálát Znamenák István a Nemzeti Színház művésze, töröcskei lakos rendezte, akinek tavaly a Világjobbítók, idén A legkisebb boszorkány című filmjét vetítettük. Mindkettőben több 2011-ben a Petörkén diplomázott színészhallgató játszott, az utóbbiban például Lábodi Ádám, a színikritikusok szerint 2012 legígéretesebb pályakezdő színművésze.

A www.7ora7.hu képei:

A legjobb zenés/szórakoztató előadás

Csárdáskirálynő avagy 1916 – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár, rendező: Mohácsi János

Mohácsi János átveszi a Színikritikusok Díját (a háttérben Molnár Piroska) Fotó: Dudás Ernő 

images_15205_ mohacsi.jpg

A legjobb jelmez

Szentivánéji álom – Weöres Sándor Színház, Szombathely – Remete Kriszta

Remete Kriszta átveszi a Színikritikusok Díját Fotó: Dudás Ernő

images_15211_Remete Kriszta.jpg

A legjobb színházi zene

Szentivánéji álom – Weöres Sándor Színház, Szombathely – Kovács Márton

Kovács Márton átveszi a Színikritikusok Díját Fotó: Dudás Ernő 

images_15198_Kovács_Márton.jpg

A legígéretesebb pályakezdő

Lábodi Ádám – Vörösmarty Színház, Székesfehérvár – A csárdáskirálynő avagy 1916

Lábodi Ádám átveszi a Színikritikusok Díját (a háttérben Molnár Piroska) Fotó: Dudás Ernő

images_15199_Lábodi_Ádám.jpg

Hivatkozások, források:

http://bkh2011.blog.hu/2011/07/29/vizkereszt_2018

http://bardudvarnok.blog.hu/2012/07/31/parasztopera_3 

http://bkh2012.blog.hu/2012/04/02/a_legkisebb_boszorkany

 

http://kritikusceh.wordpress.com/2012/09/17/atadtak-a-szinikritikusok-dijat/

http://kritikusdij.hu/2012-szinikritikusdij-atado-unnepseg.html

http://szinhaz.hu/szinhazi-hirek/48118-szinikritikusok-dija-2012-n-itt-vannak-a-gyoztesek

http://www.mk.ke.hu/hirek/149

http://www.kecskemetikatona.hu/hu/rolunk/hirek.html?cikk_id=7889

http://vszf.thalia.hu/node/28

http://7ora7.hu/hirek/a-mi-osztalyunk-vagyvillamos-kaisers-tv-atadtak-a-szinikritikusok-dijat

 

Új műfaj, új fellépő, új korosztály - a régi, magas minőségben - a Bárdudvarnoki Kulturális Héten! További sok sikert!

2012. augusztus 25., szombat

16.00 órától

Juh ételek napja - Kultúra és gasztronómia

Kultúrtörténeti előadások, zene és táncház

18.00 óra

Mongoose Limit (jazz-rock), Maniac Brass Band ifjúsági zenekarok koncertje

21.00 óra

EtnoFaun koncert Ágoston Béla zenekara Bocskor Bíborka énekessel

Helyszín: Peterke-völgy, Szabadtéri színpad 

A zenekarról (forrás: http://www.facebook.com/pages/Mongoose-Limit/410743715620081?sk=info )

Alapadatok

Születés 2011. december 21.

Stílus alterált jazz-rock

Tagok Csermann Ádám - bass
Csóti Dániel - drums
Ipolyi-Gáts Hunor - guitar/vocals
Palásti Máté - guitar

Szülőváros Kaposvár

Elérhetőségek

Honlap http://www.youtube.com/user/MongooseLimi... 

Sajtókapcsolat mongooselimit@gmail.com

Rólunk

Ez bizony egy zenekar.
Életrajz
Egy nagyon igényes jazzes improvizációs zenekar létrehozásának gondolata 2011 őszén jelent meg, amikor Ipolyi-Gáts Hunor, Csermann Ádám és jómagam (Csóti Dániel) elhatároztuk, érdemes lenne ezen a területen valamit „alkotni”. Két próba után felléptünk a Zichy Mihály középsuliban, majd december 21-én a Táncsics Mihály Gimnáziumban, ahol már Palásti Máté is csatlakozott hozzánk. Azt hiszem a zenekar létrejöttét innentől számíthatjuk.
Az újév próbák sorozatával kezdődött, ezután pedig néhány kisebb koncert következett, egyelőre Csermann Ádám Quertett néven. Sok gondolkodás és még ennél is több ötlet után a Mongoose Limit nevet választottuk.
Leírás
Sokféle stílus megjelenik a zenénkben pl.: jazz, blues, funky, rock, alternatív, swing, latin jazz, flamenco, fusion stb., de ezeket nem lehet mindig elkülöníteni egymástól. Így a legrövidebb meghatározás talán az „alterált jazz-rock” kifejezés. Gyakorlatilag a jazztől a rockig. 
A számok, amiket játszunk feldolgozások vagy saját szerzemények. Fontos a saját ötletek alkalmazása és a szabad improvi
záció.
Mogoose Limit, de miért????
1.Hangszimbolikailag kellemes hangzású az m, n és l betűk miatt.
2. A mongúz Indiában kobrákkal és talán még más kígyókkal is szokott "harcolni", innen a szimbolikus jelentés: a kobra a ma megszülető zenék közül az értéktelen „rossz” zenék jelképe ill. ahogy ezek megfertőzik az embereket (mint a kobra a mérgével). A mongúz pedig a mai igényes, értékes, „jó” zenék szimbóluma. Általában a mongúz legyőzi a kígyót, harcol a jó zenékért, illetve néhány kígyó „legyőzésével” megfelelő arányt teremt a kígyók és a mongúzok számának tekintetében.
3. A mongúz limit pedig a következőre utal: igényes, letisztult, viszonylag nyugodt, szerkezetileg többnyire összeszedett zenét játszunk, ami így a környezetre is hatással van valamelyest. Ezért a korlátozás, mert ha 1 csapat mongúz beszabadulna a koncertre, eluralkodna a káosz.
De hagyjuk a formaiságokat, egy a lényeg gyertek sokan Mongoose Limit koncertre, oszt akkó jáccunk valamit.

 

Karácsony Tamásra gondolunk szeretettel, akinek valójában a Bárdudvarnoki Kulturális Hét és a bárdudvarnokiak a János Vitéz című saját kiállítású darabot köszönhetik.

Az Ő kezdeményezésére és rendezésében mutatta be a Csiky Gergely Színház 2011-ben felolvasó színházi formában a darabot. Ezt végül időpont egyeztetési problémák miatt nem tudtuk Bárdudvarnokra kihozni, de bíztatására helyi lelkesedésből színpadra állítottuk. Idén a Ludas Matyi került színre.

A bárdi Faluszínház alapítói közt emlékezünk Rá, ami nagyon sok – közreműködő és néző – gyereknek és felnőttnek okozott nagy örömöt, különleges élményt!

 

2012. augusztus 23., csütörtök

18.00 óra

Finy Petra költő - író felolvasóestje. A beszélgetést L. Dömény Katalin a Kaposvári Egyetem tanára vezeti

Helyszín: Kaposszentbenedek, Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola 

A hátérben Pásztohy Panka kiállítása látható gyermekkönyv illusztrációiból.

 

2012.08.23 TM 001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1730105-1.JPG

 

P1730100.JPG

 

Az író - olvasó találkozó után este a Faluszínház előadásában a Ludas Matyi került színre.

Másnap korán reggeltől Éles Balázs a madárgyűrűzést mutatta meg az előző este kifeszített háló segítségével.

Balázs a madarász fényképezőgépével kiváló felvételeket készített a színházi előadásról!

 

 

 

 

 

 

Ludas Matyi színlap

2012.08.22. 00:00

Színház belső P1720802.JPG

A Faluszínház bemutatja

Ludas Matyi

 

 Című színdarabot

Fazekas Mihály elbeszélő költeménye nyomán

 

Zenés játék egy részben, négy levonásban

 

Első levonás                A döbrögi vásár

Második levonás               A külhoni ácsmester

Harmadik levonás    A csodadoktor

Negyedik levonás             Háromszor veri ezt kenden…

 

Bemutató előadások

2012. augusztus 22. szerda – 23. csütörtök, 20 óra

 

Helyszín:

Bárdudvarnok, Faluház - Művelődés Palotája

 

Belépés díjtalan,
adományokat szívesen elfogadunk!

SZEREPOSZTÁS:

 

Fazekas Mihály…………………………..………………..Sziklai Ákos

Ludas Matyi…………………………………..……………Bariska Álmos

Döbrögi Mihály…………………………………………….Horgas Péter

Lúdak ….…………………………………………….. Szombathelyi Tenke

..…………………………………………………………….…..… Balázs Dorka

Matyi édesanyja………………………………….…… Kriston Klára

Erzsike      …………………………………………………........Andor Sára

                      ………………………………………..Szombathelyi Szinta

Ispán……………………………………………….…………………… Őze Márk

Alispán…………………………………….…………..…. Bariska Márton

Máté hajdú és         ………………………………….……… Bella Máté

Kukorica János

Olivér hajdú………………………………………………………Őze Olivér

Tamás hajdú……………………………………….…………Bella Tamás

Áron hajdú……………………………………………..…………..Velk Áron

Biri néne ……………………………………..……………….. Balázs Réka

Gyógykovács ………………………………..……….. Páhoki Johanna

Julcsa néni …………………………………………………….. Mester Rozi

Árusok:

Szalagkészítő kisasszony ...................... Koszednár Nóra

Alma termesztő ……………………….…… Szombathelyi Szinta

Mézeskalács készítő …………………………………… Andor Sára

Borpince tulajdonos …………………….. Szombathelyi Tenke

Szalagárus kisasszony ……………………… Koszednár Nóra

Tyúktenyésztő …………………………….… Mester Anna Boróka

Lekvárkészítő ……………………………………..……….. Mester Rozi

Cipó- túrókészítő …………...………………..……. Páhoki Johanna

Perec árus ………………………………………………….. Balázs Réka

Törökméz készítő ………………………… Szombathelyi Csenge

Bicska árus ….……………………………………………. Kriston Klári

I. Meselő és        ……………………………. Horgas Rebeka Eszter

Kocsmárosné                    

II. mesélő ………………………………………….………... Kriston Klára

III. mesélő ……..………………………...…….. Szombathelyi Csenge

IV. mesélő ………………………………..……… Mester Anna Boróka

Lovasok: Bella Máté, Bekker Bence, Kovács Ádám, Grátz Attila

ZENÉSZEK:  Balázs Judit – hegedű, Horváth János – gitár

Kriston József – furulya, kanalak, Rangits Gábor – kontra

Sziklai Ákos -       nagybőgő

KÓRUS: Dechi Zsóka, Förgeteg Melitta, Kriston Mária, Mesterné Molnár Judit, Walter Mariann, Sziklai Ági

Lovak:   Buda, Kapos, Kende, Keve

ZENEI VEZETŐ, TÁNCMESTER:         Kriston József

Zene: …… Némedi Árpád, Zságer-Varga Ákos, népdalok

A rendező munkatársai:       Őze Mariann, Beiczer Judit

Dramaturg:    Váradi Szabolcs

Díszlet képek: Andor Sára, Balázs Dorka, Balázs Réka, Beiczer Judit, Mester Ilka, Koszednár Nóra, Páhoki Johanna, Szombathelyi Csenge, Szombathelyi Szinta, Szombathelyi Tenke, Varga Zsuzsa

Jelmez:      Anyukák

Producer: Andor István

 

Rendező:      Varga Zsuzsa a Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas színművésze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bárdibükki Búcsú

Goszthony Mária Kápolnájánál tartandó Bárdibükki Porcinkula Búcsú 2012. augusztus 5-én, vasárnap 11 órakor lesz!

2012. augusztus 2. Angyalos Boldogasszony napja.

Bárdibükki Porcinkula Búcsú minden év augusztus 2-án, vagy a rá következő vasárnap van, idén augusztus 5-én. A mise a Kápolnánál 11 órakor kezdődik, utána szeretettel vendégül látjuk a misén résztvevőket és az érdeklődőket, a Goszthony Kúriában.

 

Goszthony Mária Életműve 2012. januárban Örökségünk Somogyország Kincse díjban részesült.

A falunapon Bárdudvarnok község posztumusz Díszpolgári címét kapta meg!

 A Bárdudvarnoki Kulturális Héten 2010-ben fellépő Sc.Art vetítését és a Zuboly videoklipjét készítő Kiégő Izzók – a legnagyobb hazai vizuálcsapat – a világon először a Balaton Soundon egy háromemeletes installációval mutatkozott be.

Sc.Art: http://bkh2010.blog.hu/2010/06/29/4_sc_art_zenekar_koncertje_2010_augusztus_18_szerda
Zuboly: http://bkh2010.blog.hu/2010/06/29/7_zuboly_2010_augusztus_21_szombat


 

http://index.hu/kultur/zene/fesztival/2012/06/23/haromemeletes_epitmeny_vetitessel_es_zenevel/

 

Háromemeletes építmény vetítéssel és zenével

2012.06.23. 12:31 - Index

A világon először a Balaton Soundon lesz látható a magyar fejlesztésű Burn Studios Frame Array, ami egy majdnem három emelet magas építmény lesz. A már nemzetközileg is elismert Kiégő Izzók vizuálcsapat által megtervezett épület 18 darab, kétszer két méteres kockákból fog felépülni és ezeknek sem szabályos, hanem kristályszerű lesz a szerkezete. A hatalmas kreálmányra minden nap más és más különleges vetítés megy majd.

BurnStudiosFrameArray

A DJ-k majd ebben a monstrumban fognak majd zenélni igaz, a Fram Array fellépőlistája jobbára az ismertebb pesti DJ-formációkból áll, akik viszont hasonló körülmények között nem valószínű, hogy zenéltek korábban. „A Burn Studios Frame Array egy kristály szerkezetet idéző, töredezett felületű, különleges videó installáció Egy komplex vizuális tér élmény élőben keverve, 8 kezes VJ összecsapás video mapping felfogásban. Csak úgy, ahogy a zenei stílusok, a képi tartalom is estéről estére változik, újabb történeteknek és retinát izgató 3D-s illúzióknak adva helyet. A keret építmény szabályosságát megbontó vászon elrendezés egyedi lehetőségeinek kihasználásáról egy speciális 4 csatornás videó rendszer gondoskodik.” –így jellemezte a különleges installációt Zádor Tamás a Kiégő Izzók projektvezetője.


Fényinstalláció mellé sok DJ a Soundon

2012.07.05. 12:35 - Index

Az idei Balaton Soundon mutatkozik be a legnagyobb hazai vizuálcsapat, a Kiégő Izzók háromemeletes Frame Array installációja, amely minden este Budapest legismertebb DJ-formációinak ad otthont a fesztiválon.

A különleges vetítésekre alkalmas építménynél délután kettőtől Blade lesz a rezidens DJ, aki majd bemelegíti a környéket az est többi fellépőjének. Az első nap a visítós dubstepé lesz, mivel jön majd a Dublic páros és a Nobody Movesból is ismert Andro. Utánuk az Otherside szervezőcsapat és a RobotRock DJ-ié a terep, hogy őket a szupermocskos filthstep páros Bare Noize kövesse Nagy-Britanniából, akik például dolgoztak közösen Skrillex-szel és a Foreign Beggarsszel is.http://langologitarok.blog.hu/assets/admin/js/tiny_mce_20120518/themes/advanced/img/trans.gif

A második, pénteki napon DJ Sobek után a belga Nanophonyk áll a pult mögé, éjszaka pedig már a Be Massive csapat veszi át a stafétabotot. A breakbeat, tech-house és tech-funk zenékból válogató Be Massive-ból fellép Magyarországról Mira, Metha és Lucky 23, a nemzetközi mezőnyt az itthon lassan rezidenssé váló brit Mike Hulme és az Elite Force.


A szombatot a Brandon nyitja a Sticky Beatsből, őt pedig hazánk egyik első számú elektronikus zenei exportcikke a Slap in the Bass. A veszprémi duó a global bass mozgalom egyik jeles képviselőjévé nőtte ki magát az utóbbi időben és rendszeresen járnak külföldre is fellépni. Ezen este házigazdái az electrohouse mellett szettjeikbe már mindenféle négynegyedes szubzsánert is beépítő Kollektíva DJ-k lesznek vagyis Fullstereo, Popbitch és TMX. Természetesen nem maradhatnak el a francia electro hazai helytartói sem. A budapesti Tits and Clits procuderpáros nemrég nyerte meg az Atari Teenage Riot remixversenyét, amelynek köszönhetően rákerültek a zenekar kislemezére is, amit Steve Aoki Dim Mak kiadója jelentetett meg. Végül az olasz Keith & Supabeatz páros techno-minimal szettje zárja az estét.

Az utolsó napot a transzglobális tánczenék hazai beszállítójaként funkcionáló Ghetto Bazaar rezidens DJ-je Fonetik nyitja, majd a mostanság a wonky és glitch-hop vonalon mozgó Headshotboyz váltja őt. A helyszín utoljára fellépő DJ-kollektívája az NVC csapata lesz, pontosabban Sinko + Tempo!, Dr Zoidberg + Ioda és Subotage. A külföldi vendég pedig a német minimal-technós Boris Brejcha lesz.

Lúdas Matyi felhívás

2012.07.09. 18:27

 

FELHÍVÁS!

A Bárdudvarnoki Kulturális Hét keretében
a Térségi Együttműködés Társasága a tavalyi
János Vitéz előadáshoz hasonlóan bemutatja
Varga Zsuzsa színművész rendezésében
a Lúdas Matyi című darabot!

 

Új szereplőválogatás!!!

2012. július 14., szombat 14 óra

 

Tisztelt Érdeklődők!

 

A Faluszínházban szeretném ezen a nyáron színre vinni a Lúdas Matyit. A második szereplőválogatás szombaton, 14-én 14 órakor lesz, (tehát szombat kettőkor) a Faluszínházban (a félkész bárdi faluházban). Készülni nem kell mással, csak a mű ismeretével.

Szeretettel várom a lányokat is, mert dalokkal, tánccal fűszerezzük az előadást, zenészeket, kórust is szeretnék úgy, mint tavaly.

A próbák hetente kétszer lennének megbeszélés szerint. Az előadás augusztus 21-24. között kerül bemutatásra, reményeim szerint kétszer.
Ha kérdésetek van, hívhattok a 06309543400-as telefonszámon.

Kérlek benneteket arra is, továbbítsátok levelem azoknak, akik érdeklődnek.

 

Várom jelentkezéseteket!

Varga Zsuzsa

 

 

 

FELHÍVÁS!

A Bárdudvarnoki Kulturális Hét keretében
a Térségi Együttműködés Társasága a tavalyi János Vitéz előadáshoz hasonlóan bemutatja
Varga Zsuzsa színművész rendezésében
a Lúdas Matyi című darabot!

 

Tisztelt Érdeklődők!

 A Faluszínházban szeretném ezen a nyáron színre vinni a Lúdas Matyit. Az első szereplőválogatás kedden, 10-én 14 órakor lesz, (tehát kedden kettőkor) a Faluszínházban (a félkész bárdi faluházban). Készülni nem kell mással, csak a mű ismeretével. Szeretettel várom a lányokat is, mert dalokkal, tánccal fűszerezzük az előadást, zenészeket, kórust is szeretnék úgy, mint tavaly.
A próbák hetente kétszer lennének megbeszélés szerint. Az előadás augusztus 21-25 között kerül bemutatásra, reményeim szerint kétszer.
Ha kérdésetek van, hívhattok a 06309543400-as telefonszámon.

Kérlek benneteket arra is, továbbítsátok levelem azoknak, akik érdeklődnek.

 

Várom jelentkezéseteket!

Varga Zsuzsa

 

 

Mohácsi János kapta a XII. Pécsi Országos Színházi Találkozón is a legjobb rendező díját.

Mohácsi János rendezte a BKH-n 2009-ben a Faluházban bemutatott Parasztopera előadást a Kaposvári Egyetem színész hallgatóinak vizsgamunkájaként. És 2011-ben a Peterke-völgybe komponált a Vízkereszt... című darabot, amit államvizsgaként adtak elő a végzős színész hallgatók. Az idei poszton díjat kapott még Remete Kriszta, aki ehhez az előadáshoz az iparművészeti egyetem hallgatóival tervezte a jelmezeket.

Legjobb rendezés:  
Mohácsi János
William Shakespeare műve alapján írta Mohácsi István és Mohácsi János:
Szentivánéji álom
Weöres Sándor Színház, Szombathely

 

 

 

Forrás: poszt.hu

 

2012. 06. 16. Szo | 20:00

A XII. POSzT DÍJAZOTTAI

 

A díjazottak teljes névsora.

A szakmai zsűri díjai:

Legjobb előadás:
Székely Csaba: Bányavirág

Rendező: Sebestyén Aba
Yorick Stúdió, Marosvásárhely – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós TársulatLegjobb rendezés:  

 

 

 

 

 

 

 

Mohácsi János
William Shakespeare műve alapján írta Mohácsi István és Mohácsi János:
Szentivánéji álom
Weöres Sándor Színház, SzombathelyLegjobb női főszereplő:  
Kováts Adél
Tennesee Williams: Vágyvillamos
Radnóti Miklós Színház, BudapestLegjobb férfi főszereplő:
Kuna Károly
Israela Margalit: Trió
Vörösmarty Színház, SzékesfehérvárLegjobb női mellékszereplő:  
Csonka Szilvia

William Shakespeare műve alapján írta Mohácsi István és Mohácsi János:
Szentivánéji álom
Weöres Sándor Színház, SzombathelyLegjobb férfi mellékszereplő:  
Mészáros Tibor
Molière: Scapin, a szemfényvesztő
Csokonai Színház, DebrecenLegjobb díszlet:  
Helmut Stürmer

Molière: Scapin, a szemfényvesztő
Csokonai Színház, DebrecenLegjobb jelmez:
Remete Kriszta
William Shakespeare műve alapján írta Mohácsi István és Mohácsi János:
Szentivánéji álom
Weöres Sándor Színház, SzombathelyLegjobb dramaturgiai munka:
Szabó Borbála
Katona József: Bánk bán
Katona József Színház, KecskemétA MASZK Országos Színészegyesület színész zsűri díjai:

Legjobb férfi alakítás
-megosztva-:

Viola Gábor
és
Bányai Kelemen Barna
Székely Csaba: Bányavirág
Yorick Stúdió, Marosvásárhely – Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós TársulatLegjobb női alakítás:
Tóth Auguszta

Israela Margalit: Trió
Vörösmarty Színház, SzékesfehérvárA Fidelio díjai (a színész zsűri döntése szerint):

Legjobb 30 év alatti színésznő:
Pálmai Anna

Bessenyei György: A filozófus
valamint
Torsten Buchsteiner: Nordost
Katona József Színház, Budapest


Legjobb 30 év alatti színész:
Pál András
 (a fotón balra)
Israela Margalit: Trió
Vörösmarty Színház, SzékesfehérvárA közönség zsűri díja:

William Shakespeare műve alapján írta Mohácsi István és Mohácsi János:
Szentivánéji álom

Rendező: Mohácsi János
Weöres Sándor Színház, Szombathely

 

Vissza a hírekhez

 

 

 

 2012. június 2-án, a Falunapon a Bárdudvarnoki  Kulturális Hét szervezői oklevelet vehettek át.

 

"
Andor István és Beiczer Judit
részére
Bárdudvarnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
jelen oklevelet adományozza
a település kulturális életéért végzett
sokéves kiemelkedő és önzetlen munkájuk elismeréseként.

Mester Balázs polgármester
Bárdudvarnok, 2012. június 2.
"

 AI_BJ oklevél 2012.06.02-1.jpg

 

 

 

 2012. június 2-án, a Falunapon Goszthony Mária posztumusz díszpolgári címet kapott.

 
Bárdudvarnok Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete
POSZTUMUSZ
DÍSZPOLGÁRI CÍMET
adományoz
GOSZTHONY MÁRIA
1893-1989
keramikus művész
Bárdudvarnok kulturális és
művészeti életének őrzője és
közvetítője részére
 
Bárdudvarnok, 2012. június 2.
 
Mester Balázs polgármester
Dr. Kovács Kornélia jegyző”
 
 
 
A díjat az örökséget ápoló „Goszthony Mária” Nemzetközi Üveg Alkotótelep és Szimpozion Alapítvány képviseletében Andor István vette át.

 Pünkösd alkalmával átadták a kaposvári kórház új ökumenikus kápolnáját. A Bárdudvarnoki Nemzetközi Üveg Alkotótelepen készült színes ablaküveg Beiczer Judit és Andor István munkája.

 P1670011-1.JPG

 
 
A kaposvári kórház ökumenikus kápolna üvegablakának rövid leírása
 
Ökumenikus =  oikumené (görög) = földkerekség, egyetemes, egész világot érintő
Oikosz- ház, otthon
„Lényege a különféle keresztény felekezetek, egymás hitnézetei különbségeinek ellenére tanúsított tolerancia, a felekezeti különbségek helyett a közös pontok, alapvető hitnézeti egyezőségek hangsúlyozása. Közösség vállalás, az együttműködés keresése.”
 
A 4 sarokban látható jelképek:
 
DÁVID CSILLAG    –    zsidó jelkép (i.e.7.sz.-tól ábr.)  :: „V”   férfi – „A” nő,
                                                                                      ég    -föld
                                        a 3 alapelv .tóra, isten szolgálat, szeretet 
                                                          természet törvény, igazság, béke
                                        a 6 irány:előttem.mögöttem, jobbra-balra,fent-lent
 
GALAMB           -    katolikus jelkép:
Szentlélek, megtestesülés, átváltozás, béke, ártatlanság, áldozat, anyaság, harmónia, szeretet, bölcsesség, józanság, új, növekedés.
Lefelé szálló  =  Az anyagba leereszkedő Szent Szellem (A Szent Szellem ereje, galamb formájában Máriába áramlik. Szellem a testbe tér – Isten emberré válása.
Vízszintesen repülő   = Béke ( Noé,olajág)
Felfelé repülö  =   a Szellemhez felemelkedő, megtisztult emberi lélek.
Fehér színű  =  utal Keresztelő Szt Jánosra, a megtisztító keresztelkedésre
Vörös színű =  utal Krisztus vérére, amivel megváltotta a világot.
Pettyezett    =  utal a 12 próféta különbözőségére
 
BÁRÁNY            -   református jelkép (is) (XVI.sz.)
 
Isten báránya: Agnus Dei
Krisztus jelképe = A feltámadt Krisztus
Húsvéti bárány = Jézus feltámadása, glória, keresztes zászló
Áldozati= Izrael népe bárányokat vágott, majd vérével bekente az ajtókat, hogy távol tartsa az öldöklő angyalokat, így védve meg a csecsemőket.
Keresztelő Szt János : (Új szöv.) „ Ime Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét…”
Jó pásztor = Krisztus:
Juhok: Tanítványok
Református szimbólumok  : csillag,kehely, tenyéren égő szív, kakas, pelikán, zászlós bárány.
Zászlós, hátra felé néző, előre lépő bárány: a reformáció óta szimbóluma a reformátusoknak.
Jelkép:
Krisztus áldozata és győzelme. ( A halálban győzedelmeskedő Krisztus. A feláldozott és feltámadott bárány)
Lépegető bárány: Mindig előbbre kell a hitben haladni, „Követni a bárányt, ahova megy…” (Jel.14.4.)
 
LUTHER RÓZSA    -    evangélikus jelkép (XVI.sz)
Luther pecsétnyomóján használta először
Piros szív = Krisztusba vetett hit, szívből jövő szeretete
Fekete kereszt= a szívben: A kereszt megöl ugyan, de meghagyja szívet, nem semmisíti meg a természetet, életben tartja.
Fehér rózsa: öröm, vigasz, békesség, de nem földi öröm (ezért nem piros), hanem fehér, az angyalok és lélek színei.
Égszínkék kör: eljövendő öröm (ég) hírnöke.
Arany kör: Menny béli boldogság. Az arany az öröklét színe (arany nemesfém, örök érték)
 
 
A többi motívum utal:
Életfa :
Mint Ésaiásnál (11,1) olvasható, a Messiás Isai (Jesse) törzséből nő ki. Isai Dávid atyja. Dávid nemzetségéből származik majd a Messiás, mint fiatal hajtás egy régi törzsből. A jóslat azt hirdeti, hogy Isten szelleme ezen a sarjhajtáson nyugszik majd. E Messiásról szóló jóslatot a középkorban gyakran az "Isai (Jesse) gyökér" képben ábrázolták. Az alvó Isai gyökérformájú testéből serdült egy fa, melyen megjelentek Krisztus elődei egészen Máriáig. Fölötte trónolt Krisztus, akire hét galamb száll le. A galambok itt a Szent Szellem hét adományát testesítik meg: a bölcsességet, az értelmet, az akaratot, az erőt, az ismeretet, a jámborságot és az istenfélelmet.”
 
Mikro –Makró világ
A középen lévő körök jelentése lehet: = 1.atommag, sejtek (tört üvegek = részecskék) =2. bolygók    Nap (meleg színek) körülötte a bolygók   Hold (színtelen kráteres körgyűrű) a női minőség és a víz, észak, tél éjszaka szimbóluma. Fény a sötétben. A napfényt visszatükrözi, függőségi viszony (Nap nélkül nem világít)
 
Téli napforduló = A fény születése, Krisztus születése
 
Irányok:
Kis sárga körök = 4 égtáj
 
Kozmikus és természeti világ:
  1. Bolygók
  2. Növények (gyökér,indák), élőlények (bárány,galamb)
 
A nagy kör utalhat a templomok üvegablakaira is.
 
Őselemek:
Föld (gyökér) Víz   (a vájatokban folyó kékek ) Levegő ( A színtelen tört üveg középen)
Tűz =  ( A Nap izzása) Ég = (Fönt, kék tört üveg Csillag : Betlehemi csillag ( Krisztus születése)
 
Hasonlóságok:
Élő - Élettelen                (atomok) Természet-növény- állat – ember  ( a vájatok lehetnek folyók, kapillárisok, érhálózat, artéria (vénás vér = kék, artériás vér= piros)
 
Körforgás
A szegélyen körbe futó indák, vagy erezet utal az örök körforgásra (élet-halál, újjászületés)
Az erezetekbe a vallási motívumokból egymásba folyó színek hangsúlyozzák az ökumenét.(sárga Betlehemi csillag, születés, dicsőség, nappal….. türkisz: misztérium,égi, túlvilági,lelki….sötétkék :földi,éjszaka.. piros : anyagi,élet,vér, születés, szenvedés, ),és utalnak a közös ősre .
 
Üvegpor
Ősrobbanás „Porból lettünk, porrá lészünk…”
Prizma:  Közép, origó, összegyűjti a színeket (fehér= az összes szín)
,és szétbontja (a szivárvány 7 színe)
A 4 kis sárga kör idézi még a régi kórházi kápolna ablak üvegének egy motívumát.
 
Technika: ólmozott, rogyasztott fusing üvegablak.
Rogyasztás: síküvek formázása villanykemencében, az üvegtáblát általában gipszre melegítve lehet a formáját és a felületét alakítani 700 – 850 C fok között. Fusing = színes síküvegek egymásra téve 780 – 900 C fokon összeolvadnak. Ehhez kifejezetten erre a célra gyártott „tesztelt”, összehangolt hőtágulású üvegek használhatók. Jelen esetben a színezésre különböző szemcsenagyságra tört porok, darák szikánkok lettek felhasználva, amik a hutai fúvottüveg-technológiában használatosak (finom porok,darák),vagy kifejezetten erre a célra lettek elkészítve (szilánkok). Ólmozás: az üveglapokat H profilú ólomsínbe kell illeszteni a terv alapján készült karton szerint, majd a csomópontokban össze kell forrasztani.
 
Bárdudvarnok 2012. május
Beiczer Judit, Andor István /iparművészek/
 
Kápolnát avattak a kaposvári kórházban
2012. május 25. 15:44 F. Szarka Ágnes
Egyházi és világi méltóságok, politikusok, kórházi dolgozók részvételével adták át pénteken a Kaposi Mór Oktató kórház új, ökumenikus kápolnáját.
A kórház gyógyító tevékenységét a résztvevők ezúttal a lélek oldaláról közelíthették meg. Repa Imre, a kórház főigazgatója váratlan munkaköri kötelességéből adódó távolléte miatt köszöntő szavait írásban juttatta el: a gyógyítás alapja a bizalom és a hit – írta. A vallás évtizedek óta jelen van és alapvetően meghatározó feladattal bír a gyógyító szolgáltatásban. A kaposvári kórház eddig is kiemelt figyelmet fordított az együttműködésre az egyházakkal. Minden lehetőséget megragadva, egyre szorosabbra fűzte a történelmi egyházakkal végzett közös munkát. Ennek a munkának közös ünnepe a mai, amikor az ismételten megújult intézményben felavathatjuk az új kápolnát.
Kocsev Miklós, a Pápai Református Teológiai Akadémia tanszékvezető tanára a kórházmisszió, a kórházi lelki gondozás jelentőségéről beszélt.
– Kaposváron tíz évre tekinthet vissza a kórházi lelki gondozás – mondta –, az itt dolgozó lelkésze, tartozzon bármely felekezethez, legfontosabb feladata, hogy segítse isten és az ember találkozását. A kórházi lelkészi szolgálatra szükség van, hiszen az emberek a maguk nyomorúságában, a betegségben szeretnék a számukra szükséges lelki kapaszkodókat megtalálni. 

 Ökumenikus kápolnát avattak pénteken a Kaposi Mór Oktató KórházbanÖkumenikus kápolnát avattak pénteken a Kaposi Mór Oktató Kórházban


– Identitásunk és gyógyító munkánk a vallásban gyökerezik – mondta Moizs Mariann a kórház stratégiai igazgatója – A vallás és az egyházak története több ezer évet ölel át. Ehhez képest a kórházunk élete csak egy pillanat: 166 év, amire büszkék vagyunk. És arra is, hogy ennek a kórháztörténetnek most új fejezetét kezdhetjük. Ez idő alatt intézményünkben végig jelen volt a vallás. 

Köteles Attila, a kórház lelkésze átvette a képletes kulcsokat, majd Balás Béla, a Kaposvári Egyházmegye püspöke, Szemerei János, a Nyugat-dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspöke, Schönberger András a Pécsi Zsidó Hitközség főrabbija, Nagy Csaba a Somogyi Református Egyházmegye esperese felszentelte, illetve megáldotta a kápolnát.
 
 
 
Somogy TV: cikk: http://www.somogytv.hu/cikkek/84587/ híradó: http://www.somogytv.hu/videok/hirado/84595/ 07.01 perctől 09.15 percig
Kapos TV
Istentisztelet a kórház betegeinek
2012-05-25 16:06:24
Új kápolnát szenteltek pénteken a Kaposi Mór Kórház új épületében.
Az ünnepségen az egyházak képviselői, politikusok és a kórház dolgozói vettek részt. Az új kápolnát katolikus, református, zsidó és az evangélikus egyház elöljárói áldották meg.  A 40 férőhelyes kápolnába felekezettől függetlenül minden csütörtök délután várják Istentiszteletre a betegeket és a dolgozókat.
 

A BKH költői Kaposváron

2012.05.15. 00:49

 

 
 
 
A Bárdudvarnoki Kulturális Héten részt vett költőkkel találkozhatunk Kaposváron, a megyei és városi könyvtárban!
 
 
Tóth Krisztina író – olvasó találkozó 2012. május 15-én, 17 órakor lesz.
Tóth Krisztina a Bárdudvarnoki Kulturális Hét irodalmi tanácsadója. Tóth Krisztina BKH 2009 (http://bardudvarnok.blog.hu/2009/07/24/toth_krisztina_iro_kolto)
 A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
szeretettel vár minden érdeklődőt
2012. május 15-én 17 órára
a könyvtár kamaratermébe
író-olvasó találkozóra.
Tóth Kriisztiina
költővel
Lehelné dr. Dömény Katalin
beszélget.
 
Lackfi János a versíró pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén vesz részt a zsűri elnökeként 2012. május 29. kedd, 13 órakor.
 
A kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
és a Kaposvári Egyetem
nyílt, jeligés versíró pályázatot hirdet.
A verspályázatra a boldogság témaköréhez kapcsolódó versekkel lehet
nevezni. Nevezési díj nincs. Egy pályázó legfeljebb két verssel pályázhat.
Nevezési határidő: 2012. május 07.
Kizárólag amatőr verselők jelentkezését várjuk (azokét, akik eddig még nem
publikáltak verseket kötetben, könyvben, folyóiratban), 10 éves kortól, az
alábbi korcsoportokban:
I. kategória (gyerek): 10–14 évesek
II. kategória (serdülő): 14–18 évesek
III. kategória (felnőtt): 18 év felettiek
Díjazás
mindhárom kategóriában
I. helyezett: 10.000,- Ft értékű könyvutalvány
II. helyezett: 5.000,- Ft értékű könyvutalvány
III. helyezett: 2.000,- Ft értékű könyvjutalom
A verseket a Versíró Pályázat, Megyei és Városi Könyvtár, 7400
Kaposvár, Csokonai u. 4. címre várjuk.
A levélben kérjük feltüntetni:
1/ a pályázó nevét helyettesítő jeligét,
2/ életkorát,
3/ lakhelyét,
4/ értesítési, illetve e-mail címét (saját, iskolai vagy munkahelyi),
5/ valamint egy nyilatkozatot arról, hogy a beküldött mű saját szerzemény,
és a vers írója hozzájárul a vers(ek) Megyei és Városi Könyvtár honlapján való
megjelenéséhez.
A díjazott művek szerzőit „a döntőbe jutásról” 2012. május 21-ig
értesítjük, és felkérjük, hogy az ünnepélyes díjkiosztón személyesen mondják
el versüket. (Akadályoztatás esetén értesítést kérünk: ez esetben a vers
felolvasásáról mi gondoskodunk.)

Ünnepélyes eredményhirdetés

ideje: 2012. május 29. kedd, 13 óra

helye: Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár, Csokonai u.4.

Vendégünk lesz Lackfi János, költő (a zsűri elnöke),

akivel lehetőség lesz „szakmai eszmecserére” és egyéni beszélgetésekre!

Valamennyi pályázónkat és kísérőit szeretettel várjuk!

Üveges Majális

2012.04.28. 22:14

 ”Föl, föl ti habjai a sörnek! ...”

 

Meghívó
Kedves Szaktársak,
Tisztelt Polgártársak!
A Goszthony Mária Alapítvány
és a Térségi Együttműködés Társasága
2012. április 30-án, hétfőn,
megrendezi
az
Üveges Majálist
Bárdibükk pusztán, a Goszthony Kúriában
 
Napirend:
8 óra Munka
8 óra Pihenés
8 óra Szórakozás
Kiváló dolgozók köszöntése: Goszthony Mária életműve „Örökségünk Somogyország Kincse” 2012. évi díjazottja
Napközben:
Étel nagy bográcsban, Gulyás: 350 Ft/adag. Büfé.
Üveg kis kemencében: 500 Ft/próba-fúvás!
Az elkészült kis üvegtárgyak este, vagy másnap hazavihetőek!
Beszélgetés, barátkozás, szolidaritás.
Gyerekeknek foglalkozás
Fórum:
A Bárdudvarnoki Kulturális Hét előzetes tájékoztatása, és ötletelés.
Bárdudvarnok, 2012. április 28.

”Virág pollentárjai egyesüljetek!”

 

 

 

 

 

 

Információ:

Nemzetközi Üveg Alkotótelep
Goszthony Mária Alapítvány,
Tel: 82/686-101, 70/38-44-307 – 20/592-61-81

E-mail: bardibukkglass@glassart.hu

 

A Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Színházi Tanszék V. éves hallgatóinak államvizsga előadása.

Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom címmel

Rendező, osztályfőnök: Rusznyák Gábor

2012. augusztus 18-án szombaton 20 órakor /nyilvános főpróba/ és

2012. augusztus 19-én vasárnap 19 órakor lesz!

Helyszín: Bárd, Művelődés Palotája – Faluház

Játsszák: 

Czakó Juli, Deák Péter, Gergely Rozi, György Zoltán Dávid, Krajcsi Nikolett, Lakatos Máté, Mohácsi Norbert, Rainer- Micsinyei Nóra, Sipos György, Tolnai Hella, Varga Norbert, Vlasits Barbara

A belépés díjtalan! Megjelenésére feltétlenül számítunk!!

Rusznyák osztály:  http://rusznyakosztaly.freeiz.com/fooldal.htm

http://www.mk.ke.hu/hirek/146

 

Az előadást az alkotók 16 éven felülieknek ajánlják!

Részlet az interjúból:

 "A Nemzeti Színház nem alternatív vagy rétegszínház, egyszerűen komolyan veszi a feladatát, olyan dolgokról szól, amelyekről eddig nem mertünk beszélni, amelyek kellemetlenek, amelyek – bízom benne – szembenézésre késztetnek, olyan helyzetekről, amelyek problematikusak akár történelmileg, akár társadalmilag, akár a jelenben, akár a múltban. Ha a színház nem beszél fontos dolgokról, akkor nem kell előadásokat csinálni. Van olyan típusú színházcsinálás is, de engem az nem érdekel – hangsúlyozta az igazgató. – A Nemzeti Színháznak nem az a dolga, hogy múzeumként funkcionáljon, ezért is szeretem, amikor azt róják föl nekem, hogy nem ápolom a színházi hagyományokat. A színházi hagyományokat ugyanis szerintem nem lehet klasszikus értelemben véve ápolni, hiszen minden előadás aznap este jön létre, mert a színház az egyetlen művészeti ág, amely nem tud létezni anélkül, hogy ne az adott pillanatból táplálkozzon."

EtnoFaun BKH 2012

2012.04.15. 13:48

 EtnoFaun - BKH 2012

 

 

Bocskor Bíborka - ének


Ágoston Béla - szaxofon, steel drum, havasi kürt,duda,brácsa
Szarvas Dávid - udu, rap, beatbox

Móser Ádám - billentyűs hangszerek

Resch Béla - elektromos bőgő

Kiss Gábor - dob, ének
 

 

 A Zuboly zenekarról származó írás a lemezeit megjelentető Megadó Kiadó oldaláról:

Ágoston Béla elismert népzenész és jazzmuzsikus 2004-ben összehívta barátait egy közös születésnapi zenélésre, 2005 őszén aztán ebből a bulizenekarból alakult meg a Zuboly és vált szép fokozatosan egyre ismertebb kocsmazenekarrá. Csigalassúsággal indult a menet a Csiga presszóból, aztán jött az V.Bejáró és 2006 decemberében már a Kispál és a Borz előzenekaraként léptek fel a Petőfi Csarnokban. Demó cd-jük bejárta az országot és 2007-es Értem a kujonságot! című lemezük megjelenése után a nyári fesztiválokon is láthattuk őket, szerte az országban. Hargitay Ákos táncszínházat épített a zenekar köré, Simon Balázs pedig a Honvéd Kamaraszínház berkeiben beépítette őket a Mi a szerelem? című darabba. A Zuboly külföldi útjai során kiderült, hogy a magyar rap izgalmas, népzenével megspékelve pedig igazi csemege. Magyar Kulturális Intézetek látták vendégül őket Párizsban, Rómában, Pozsonyban, Bécsben. A környező országokban Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Kremnice-Körmöcbánya és Királyhelmec kortalan magyar közönsége is tapsviharral jutalmazta a bandát. A zenekar saját bevallása szerint 2009 volt számukra a csúcsra érés éve: ebben az évben hívta meg őket ugyanis a Művészetek Palotája és a Nemzeti Színház is. Három év várakozás után 2010. áprilisában megjelent a második lemezük, Virágoztass engem címmel, amihez Ágoston Béla csak annyit fűzött hozzá: "Ez nem kannásbor".

A zenekar jelenlegi felállása: Ágoston Béla (zeneközelítő, a zenekar Doyenje, népzenész, jazz zenész, zeneszerző, karnagy, tanár - a zenekar ötletgazdája - szaxofon / brácsáz), Benke Ágoston Félix (moldvai csángó népzenész), Busa István (rapper és költő, aki a beat box mestere is), Hock Ernő (bőgős, a magyar jazz fiatal élharcosa),Szarvas Dávid (a zenekar új tagja, a legfiatalabb zu-boy, aki ütőhangszereken játszik, beat-boxol és rappel is).

 2012. április 11. Költészet és zene. 

Sebő Ferenc Kossuth-díjas lett!

 Az első Bárdudvarnoki Kulturális Hét kiemelt előadása volt a Sebő-együttes „Bárd az ég is meg-meg villan” című koncertje, 2008. augusztus 22-dikén, a Peterke-völgyben.

 Mi már akkor megelőlegeztük a Kossuth-díjat!

  

 

Forrás: Kultúra.hu

Magyarország köztársasági elnöke – a miniszterelnök előterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából Kossuth- és Széchenyi-díjakat és Magyar Érdemrendeket adott át.

Sebő Ferenc Állami-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének egyetemi tanára népművészeti örökségünk ápolásáért, a népművészet, a zene és tánc kutatásának és mai alkalmazásának módszertani központjául szolgáló Hagyományok Háza, valamint újító szellemű műsorok létrehozásáért, határainkon túl is számon tartott sokoldalú művészi munkássága elismeréseként vehette át a Kossuth-díjat.

Sebő Ferenc: halálosan komolyan vettük, amit Kodály mondott

2012. március 14.

Kossuth-díjat vehetett át szerdán Sebő Ferenc zeneszerző, zenetudós, aki az UNESCO szellemi kulturális örökség listájára tavaly felkerült magyar táncház-módszer egyik fontos szereplője, hiszen közreműködésével indult be 1972-ben a táncházmozgalom.

 

Forrás: Rejtelmek.hu

 

Sebő Kossuth-díjas!

 

Index, 2012. március 14.

 

 

"Meglepetésként ért, elszoktam a díjazástól" – mondta az Állami-díjas zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének egyetemi tanára, akinek a népművészeti örökség ápolásáért, a népművészet, a zene és tánc kutatásának és mai alkalmazásának módszertani központjául szolgáló Hagyományok Háza miatt adták a díjat. "Az 50 éves előadói teljesítményemet is díjazhatták a magyar táncház mozgalmunk mellett, ami felkerült az UNESCO listájára – tette hozzá. – Ez világra szóló eredmény: skandinávok és amerikaiak után már a szlovákok is a mi mozgalmunk alapján indítják a táncházaikat."

 

BKH 2012 programterv

2012.04.01. 10:53

Bárdudvarnoki Kulturális Hét / Zselic Lelke Fesztivál

2012. augusztus 19 - 26.

(Apróbb változtatás lehetséges)

 

2011. augusztus 18., szombat

17.30 óra

Ünnepélyes megnyitó

Sajtófotó kiállítás, Helytörténeti kiállítás és Képző- ipar- és tájművészeti kiállítás
Közreműködik a Faluszínház zenekara

Helyszín: Kaposszentbenedek, Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola

20.00 óra

Színház. Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom címmel a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Színházi Tanszék V. éves hallgatóinak államvizsga előadása.
Rendező, osztályvezető: Rusznyák Gábor

Helyszín: Bárd, Művelődés Palotája – Faluház

 

2011. augusztus 19., vasárnap

Nemzetközi Üveg Alkotótelep. Látogatható egész héten a Goszthony Mária Somogyország Kincse című kiállítás, és az Üveg Szimpoziok kiállítása

Helyszín: Bárdibükk, Művészetek Kúriája - Goszthony Kúria

19.00 óra

Színház. Bölcsődal, avagy mint erdőben a vadnyom címmel a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar Színházi Tanszék V. éves hallgatóinak államvizsga előadása.
Rendező, osztályvezető: Rusznyák Gábor

Helyszín: Kaposszentbenedek, Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola

 

2011. augusztus 20., hétfő

18.00 óra

Táncház

Helyszín: Bárd, Művelődés Palotája – Faluház

19.30 óra

„ha nem is hozol le csillagot, sokról mutatod meg, hol ragyog” (Kiscsillag)

Csillagászati előadást tart és csillagtúrát vezet: Kolláth Zoltán a Magyar Csillagászati Egyesület elnöke.

Csillagvizsgálók építészeti terveinek vetítése

Helyszín: Bárdudvarnok–Bánya, Panoráma Panzió

 

2011. augusztus 21., kedd

19.00

Lázár Ervin, mint a modern mese magyar megteremtője.
Komáromi Gabriella és Gombos Péter előadása

20.00

A legkisebb boszorkány című film vetítése.
Lázár Ervin írásából rendezte Znamenák István

Helyszín: Kaposszentbenedek, Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola


2011. augusztus 22., szerda

17.00 óra

Ferenczy Noémi-díjas üvegművészek kiállítása - Borkovics Péter (2008), Gáspár György (2009), Kecskés Krisztina (2010), Sipos Balázs (2011) Melcher Mihály (2012)

Helyszín: Bárdibükk, Művészetek Kúriája

20.00 óra

Gyermekszínházi előadás: Ludas Matyi címmel. Varga Zsuzsa, a Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas művészének rendezésében. Közreműködnek a helybeli gyerekek, fiatalok, felnőttek

Helyszín: Bárd, Művelődés Palotája - Faluház

 

2012. augusztus 23., csütörtök

18.00 óra

Finy Petra költő - író felolvasóestje. A beszélgetést L. Dömény Katalin a Kaposvári Egyetem tanára vezeti

Helyszín: Kaposszentbenedek, Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola

20.00 óra

Gyermekszínházi előadás: Ludas Matyi. Varga Zsuzsa, a Csiky Gergely Színház Jászai Mari-díjas művészének rendezésében. Közreműködnek a helybeli és környékbeli gyerekek, fiatalok, felnőttek

Helyszín: Bárd, Művelődés Palotája - Faluház

 

2012. augusztus 24., péntek

15.00 óra

Táj – Művészet II. című kiállítás megnyitója, a Kapos Art egyesület és a Kaposvári Egyetem Művészeti Kar hallgatóinak munkáiból Helyszín: Kaposszentbenedek, Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola

19.00 óra

Gyermekkönyv illusztrációs kiállítás megnyitója
Pásztohy Panka grafikusművész illusztrációi,
a kiállítást Rényi Krisztina grafikusművész, illusztrátor és Szabados János festőművész nyitja meg. Rendhagyó rajzóra. Kaposszentbenedek Közösségi Művelődés Háza - Református Iskola

 

2012. augusztus 25., szombat

16.00 órától

Juh ételek napja - Kultúra és gasztronómia

Kultúrtörténeti előadások, zene és táncház

18.00 óra

Mongoose Limit (jazz-rock), Maniac Brass Band ifjúsági ifjúsági zenekarok koncertje

21.00 óra

EtnoFaun koncert

Ágoston Béla zenekara Bocskor Bíborka énekessel

Helyszín: Peterke-völgy, Szabadtéri színpad

 

2012. augusztus 26., vasárnap

17.00

Ünnepélyes zárás

Nemzetközi Üveg Szimpozion zárókiállításának megnyitója
Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető cím átadása

Helyszín: Bárdibükk, Művészetek Kúriája - Goszthony Kúria

Goszthony Mária életműve az „Örökségünk - Somogyország Kincse” 2012. évi öt kitüntetettje között!  

Az indoklás:
Goszthony Mária (1893-1989) életműve. A bárdibükki születésű, festőnek induló keramikusművész Münchenben kezdte tanulmányait, de tanult Budapesten és Rómában is.  1923-ban visszatért szülőfalujába, ahol  kápolnát építtetett és azt saját freskóival díszítette. Sírja is itt található. Szárnyasoltárokat, freskókat, akvarelleket és olajképeket festett, majd a 40-es években a klasszikus habán stílust a magyar fazekasművészet hagyományos motívumaival és modern elemekkel ötvözve, de alapjában az itáliai reneszánsz hagyományokra támaszkodva kialakított egy sajátos kerámia stílust. Emlékét alapítvány őrzi, kúriája nemzetközi üvegszimpozionok helyszíne.

A kitüntető címhez kötődő megállapodás aláírására 2012. január 12-én 10 órakor, a Somogyi Megyehét programjaként került sor Kaposváron, a Vármegyeházán. A Goszthony Mária Alapítványt Andor István elnök, Bárdudvarnok községet Mester Balázs polgármester képviselte.

Az adományozó a címmel együtt kisplasztikát, aranyozott miniatűr grafikát, oklevelet és díszes táblát adományoz. Az elismerést 2012-ben Bárdudvarnok egyik jeles ünnepén adja át az adományozó megbízásából a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke…

P1600557 1.JPG

Somogy TV tudósítása a Híradóban

A SomogyTV.hu cikke: http://www.somogytv.hu/cikkek/86412

Goszthony Mária Somogyország Kincse
2012.08.27, Hétfő
Örökségünk Somogyország Kincse díjjal tüntette ki Goszthonyi Mária képzőművész életművét a Somogy Megyei Közgyűlés. A bárudvarnoki művészt annak idején Rippl-Rónai József indította el a pályán, ám a festészeten túl számos művészeti ágban alkotott maradandót, a fazekasságban is megtalálta a kihívást és a szépséget. Goszthonyi Mária posztumusz díját az ötödik Bárdudvarnoki Kulturális Hét záróakkordjaként adták át a hétvégén.

A mai napig meghatározza a Goszthony Mária életműve a Bárdudvarnoki Kulturális Hetet, az alkotó már számos területen letette védjegyét.

Andor István, vezető, Goszthony Mária Alapítvány:
- Rippl-Rónai felkarolta és elvitte egy művészeti iskolába Budapesten és ott kezdte meg művészeti tanulmányait és külföldön Németországban és utána Olaszországban is. És a történelmi időszakok is befolyásolták az ő életútját és az első időben a legmodernebb művészeti irányzatokkal a mesterén keresztül.

Az ötvenes évektől azonban búcsút intett a festővászonnak és a kerámiák kezdték érdekelni. Az olasz reneszánsz hagyományok szerint díszítette azokat, csakhogy a magyar táj motívumai köszönnek vissza Goszthony Mária kerámiáiról.

Jakó Gergely, alelnök, Somogy Megyei Közgyűlés:
Nem csak mint képzőművész volt dús az élete hiszen a grafikától egészen a fazekasságig, a nagyon szép oltári képeken keresztül. Úgy gondoljuk, hogy Goszthony Mária élete, mint olyan, az is egy legenda és én úgy gondolom, hogy ezt érdemes az utókornak átadni.

Ezért is döntött úgy a Somogy Megyei Közgyűlés, hogy Örökségünk Somogyország Kincse díjjal tünteti ki az 1989-ben elhunyt alkotó életművét, amelyet Jakó Gergely alelnök az ötödik Bárudvarnoki Kulturális Hét zárásaként adott át Andor Istvánnak a Goszthony Mária Alapítvány vezetőjének. Aki elmondta a Goszthony Mária célként tűzte ki maga elé a művészeti élet felpezsdítését Bárdudvarnokon.

Andor István, vezető, Goszthony Mária Alapítvány:
Halála előtt kötött egy szerződést az állammal, hogy ezt a Goszthony kúriát és a körülötte lévő parkot művészeti célra a köznek ajándékozza, és azóta a 89-es halála után működik itt az alkotó telep és ötödik éve meg a Bárudvarnoki Kulturális Hét.

Goszthony Mária kiválóan ötvözte az egyes stílusirányzatokat is, úgy, hogy egy egyedi, csak rá jellemző motívumvilágot alakított ki.

(Híradó)